TÁMOP 3.1.4 – Üdv a nyertesek között!

TÁMOP 3.1.4 – Üdv a nyertesek között!

2013. Már. 7.

Legújabb hírünk: újabb nyertesek – már 211 iskola örülhet:-)

A 2012-es év legnagyobb szabású és legtöbb anomáliával kísért pályázati konstrukciója minden bizonnyal a TÁMOP 3.1.4 Innovatív iskolák fejlesztése volt. 1.763 intézmény 5 hónapja várta ezt a pillanatot…

Megvannak az eredmények, gratulálunk a TÁMOP 3.1.4-es pályázat nyertes innovatív iskoláinak!

 

A részletes eredmények ITT OLVASHATÓK! (Segítség a szűréshez:  kizárólag a támogatási konstrukció c. lenyíló ablakot nyissuk meg, itt lehet kiválasztani az “Innovatív iskolák fejlesztése” pályázatot, majd a keresés gombra kattintva kapjuk meg a nyertesek névsorát!)

AJÁNLATUNK A NYERTES ISKOLÁKNAK

A TINTA Tanácsadó Kft. és partnerei a pályázati programok sikeres megvalósításához ezúton felajánlják közreműködésüket:  a megvalósítási szakaszban esedékes külső pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat teljes körűen képesek vagyunk biztosítani:

  • Képzések, továbbképzések: vállaljuk a pályázatukban tervezett pedagógus-továbbképzések magas színvonalon történő megvalósítását valamennyi feladat-ellátási hely számára: képesek vagyunk biztosítani a teljes képzési portfóliót a pályázati konstrukció nyertesei számára (a szakmai kalkulátor C és D pontjában szereplő valamennyi képzést – pl. szaktárgyi továbbképzések; a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések; IKT képzések; pedagógiai módszertani megújulást támogató továbbképzések tehetségfejlesztés, környezeti nevelés, egészségfejlesztés, honismeret stb. témakörben; menedzsmentképzés a vezetők számára
  • Közreműködés az intézményi programok megvalósításában: vállaljuk a közreműködést valamennyi olyan intézményi program megvalósításában, ahol az intézmények külső szakértelmet, előadót, szervezőt kívánnak igénybe venni – pl. környezetvédő- és sporttáborok, valamint erdei iskolák szervezése; idegen nyelvi táborok szervezése; közlekedési ismeretek oktatása; konfliktus- és iskolai agressziókezelési,  családi életre nevelést célzó, dohányzást és szerfogyasztást megelőző programok megvalósítása
  • Közreműködés az intézményi innovációk megvalósításában: vállaljuk a közreműködést valamennyi olyan intézményi innováció megvalósításában, ahol az intézmények külső szakértelmet, előadót, szervezőt kívánnak igénybe venni – pl. média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innováció; gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése; nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez kapcsolódó tanórán kívüli tevékenység; a családi életre neveléshez kapcsolódó intézményi innováció; nemzetiségi, népismereti programok
  • Közreműködés az egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósításában: vállaljuk a közreműködést valamennyi olyan intézményi esemény, program megvalósításában, ahol az intézmények külső szakértelmet, előadót, szervezőt kívánnak igénybe venni – pl. félévente egészségnapok teljes körű szervezése vagy előadók biztosítása; legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai esemény szervezése; személyközpontú módszerek segítésére esetmegbeszélő csoportok szervezése; elsősegély-nyújtási tanfolyam szervezése
  • Szükség szerint közreműködünk a projektmegvalósítás más feladatainak (projektasszisztencia, szakmai vezetés) megvalósításában, valamint a projekt sikerességét, fenntarthatóságát és későbbi elszámoltathatóságát biztosító tevékenységek, mérföldkövek, indikátorok újragondolásában, módosításában is.

Miért BENNÜNKET érdemes választani?  Miért pont a TINTA?

  • A TINTA Tanácsadó Kft-t az oktatásfejlesztési piac mértékadó szereplőjeként tartják számon: az elmúlt évek során professzionális szakmai teljesítménnyel mintegy 100 településen valósítottunk meg pedagógus-továbbképzéseket és tréningeket, mentoraink és szaktanácsadóink több mint 500 intézményben segítették a megindított közoktatás-fejlesztés eszközrendszerének alkalmazását. A fentiek megvalósítása során fenntartók és intézményeik egyaránt minőségi szolgáltatást nyújtó, korrekt és megbízható partnerként ítélték meg a TINTA Tanácsadó Kft-t.
  • A TÁMOP 3.1.4-es pályázat tervezési időszakában megvalósított pályázatíró tréningünkön a résztvevők meggyőződhettek kollégáink szakmai felkészültségéről: munkatársaink valamennyien aktívan részt vettek az elmúlt években megindult közoktatás-fejlesztési folyamatok és esélyegyenlőségi fejlesztések alakításában és megvalósításában (fejlesztőként, szakértőként, trénerként, tanácsadóként, projektmenedzserként, szakmai vezetőként, intézményvezetőként), így testközelből ismerik a pályázati kiírásban megfogalmazott prioritásokat s az azok megvalósítását szolgáló eszközrendszert.

Reméljük, módot adnak arra, hogy ajánlatot tegyünk az Önök számára, és szükség esetén további pályázati kérdéseire is részletes választ adhatunk! Kérjük, az esetleges személyes találkozóra vonatkozó időpont javaslatával értesítse kollégáinkat az alábbi elérhetőségeken:

Várjuk jelentkezésüket!

Ajánlatkérés

Név *

E-mail cím *

Ajánlatkérés tárgya

Üzenet

Ellenőrzés