Tehetséggondozó tábor Szentendrén

Tehetséggondozó tábor Szentendrén

2013. Sze. 22.

A szentendrei Barcsay Jenő Általános Iskola egyike annak a 3 (igen, három!) nyertesnek, akik a TÁMOP 3.4.3 Iskolai tehetséggondozás c. pályázati kiírásban támogatást kaptak az intézményben folyó tehetséggondozáshoz.

Megtisztelő számunkra, hogy a TINTA Tanácsadó Kft. lehetőséget kapott a tehetséggondozó programban való szakmai közreműködésre.

A Barcsay-tehetség PONT 🙂 Én vagyok!” címet viselő projekt megvalósítása során 2013. augusztus 21.-augusztus 25. között tehetségfejlesztő nyári tábort szerveztünk a téri-vizuális, valamint természeti képességterületekhez kapcsolódva Dukay Igor természetvédelmi szakértő, biológia-földrajz szakos tanár és Surányi Ágnes tanárnő szakmai irányításával.

A táborban a természetismeret témakörhöz kapcsolódó tevékenységek vázát az iskola közelében folyó, természeti értékeiről nevezetes, védelem alatt álló Bükkös-patakra építették.

bukkos2

A bevezető foglalkozás során a patakkal kapcsolatos általános környezetvédelmi, ökológiai összefüggéseket vették sorra. Az életkori sajátosságok figyelembe vételével, a gyerekek korábbi ismereteire alapozva, élőben és ábrákon mutatva ismerkedtek meg a patak és szűkebb-tágabb környezete közötti interakciókkal, így pl. a vízminőségre ható tényezőkkel, köztük a vízi, vízparti élőlények szerepével (pl. a vízbe érő gyökérzetű égerfák tápanyagfelvevő (és élőhelyi, árnyékoló) szerepével). Emellett a gyerekek megismerhették a meder szabályozásának okait és káros (ökológiai, tájesztétikai) hatásait.

bukkos4

A következő foglalkozás alkalmával a patak gazdag halfaunájával ismerkedtek meg és vízvizsgáló készlet segítségével a patak és egy közeli forrása kémiai vízvizsgálatát végezték el. A gyerekek előzetes tudása között lényegi különbségek voltak, de az élővilággal kapcsolatos ismereteket könnyedén, a még nem tanult kémiai fogalmakat egyszerűen, szükség szerint átbeszélve is gond nélkül tették magukévá. Minden esetben arra törekedtek, hogy minél többen minél többször próbálhassák ki a minilabort, egymást segíthessék az alkalmazásában, stb.

Végül a patak egyik jellegzetes hasznosítási formájának helyi sajátosságait és ismert történetét a ma már lakóházként működő Deim-malomnál vették sorra, általában is beszélve a malmokról, melyek különböző típusait ábrák, archív térképek és szakkönyv segítségével is megismerték.

A patakban élő ritka, védett és európai jelentőségű kövi rák keresése közben megismerkedtek a faj és rokonai élőhelyi igényeivel, a vele egy élőhelyen élő gyakoribb, adott patakszakaszon fellelhető élőlényekkel.

bukkos1

A gyerekek hozzáállása és érdeklődése mindvégig nagyon jó volt. Látszott, hogy valóban olyan gyerekek, akik előzetes ismeretekkel rendelkeznek, akár magát a pataki élővilágot illetően, akár a Bükköst általában. Ezt az érdeklődést sikerült a szakembereknek „kiszolgálni”, fenntartani, adni nekik abból, ami alig lelhető fel összességében a területről szóló irodalomban, ill. ami a Bükkös-tanösvény tábláin részben elérhető.

A tábor további részleteiről ITT tájékozódhatnak, a fotókat pedig ITT tekinthetik meg.

bukkos5

Szólj hozzá!