Térségfejlesztés, fenntartói döntéstámogatás

Az elmúlt években több olyan feladatot végeztünk el, amely jellemzően egy-egy település vagy egy kistérség közoktatási intézményrendszerének fejlesztésével volt kapcsolatos. Tanácsadói megközelítésünk kulcsszavai: fejlesztésorientáltság, racionalitás, átláthatóság. Kiemelkedő tapasztalati hátterünk jól alkalmazható azokban az esetekben, amelyekben egy-egy fenntartó vagy fenntartói társulás hosszabb távon gondolkodva, rendszerszerűen kívánja átgondolni és megtervezni közoktatási tevékenységrendszerét. A finanszírozási kérdések, egy-egy intézmény...